Spaarvarken krant - Ouderwetse spaarvarkens

Ga naar de inhoud

Herkomst (3)

Ouderwetse spaarvarkens
Gepubliceerd door GD in Herkomst · 9 juli 2017
Herkomst lastig te bepalen
Als er een merk onder je spaarvarken staat, ja dan is het makkelijk. Maar dat is vaker niet dan wel het geval. En wat er verder opstaat zegt ook niet alles. Neem een souvenir uit Den Helder of Hoek van Holland. Dan weet je de herkomst, toch? Zo simpel is het echter niet. Want deze varkens zijn weliswaar in Den Helder en Hoek van Holland verkocht en gekocht, maar ze zijn gemaakt in Duitsland. Waar de uit Den Helder of Hoek van Holland afkomstige transfers op de varkens zijn geplakt. De spaarvarkens uit Den Helder en Hoek van Holland zijn Duits omdat ik van die mal meerdere voorbeelden heb die ontegenzeggelijk Duits zijn.

   

Voor de herkomst van spaarvarken zijn van belang (in volgorde van belangrijkheid):
  • De fabriek die het maakte (liefst met merk);
  • De streek waar (je vermoedt dat) het varken is gemaakt;
  • De gebruiksgeschiedenis (het was van je oma die het als kind kreeg van haar oma uit bijvoorbeeld Hamburg, Harlingen, Nieuwkoop, Gouda, Friesland, etc.;
  • De plek waar jij het kocht of waar het volgens degene van wie je het kreeg gekocht is;
  • Kenmerken en herkenningspunten + ervaring!

Om het nog lastiger te maken:
  • Het komt voor dat een zelfde soort spaarvarken uit verschillende landen komt en daar ook gemaakt is. Dat is verwarrend. Of op de mallen nu wel of geen octrooi zat, ze werden overal heen verkocht.
  • De leeftijd van een spaarvarken is lastig te bepalen. Deskundigen bepalen dat aan de hand van de samenstelling van de klei waarmee gebakken is (hoe hoger de temperatuur hoe consistenter de kleimassa) en het soort glazuur. Verder zijn sommige vormen van spaarvarkens te herleiden tot een bepaalde periode. De bij 'Produktie' beschreven persmethode met overlangsnaad is zo’n indicatie. Exacte datering is bijna onmogelijk, we hanteren daarom periodes.


Terug naar de inhoud